Dzisiaj: Wtorek 13 kwietnia 2021

Ostatnie pożegnanie Stanisława Marcina Gąsiora

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =
SMG
W sobotę (27.02) odbędzie się pogrzeb Stanisława Marcina Gąsiora. W swoją ostatnią drogę Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i długoletni dyrektor Muzeum Okręgowego wyruszy z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Wieluniu. Początek uroczystości pogrzebowych o godz. 12.30.
Stanisław Marcin Gąsior zmarł we wtorek (23.02) w wieku 78 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę (27.02). O godz. 12:30 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Wieluniu odprawiona zostanie żałobna msza św. Po eucharystii nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz miejscowy w Wieluniu.

-----------
Stanisław Marcin Gąsior urodził się na kielecczyźnie w 1942 r. Po ukończeniu Technikum Geologicznego w Kielcach rozpoczął studia archeologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach podjął pracę w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim. Przez szereg lat prowadził badania archeologiczne w środkowym dorzeczu Pilicy. W 1975 r. został dyrektorem Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcje tę pełnił do 2008 r.

S. M. Gąsior łączył pracę zawodową z działalnością społeczną i życiem rodzinnym. Był mężem Zdzisławy Pieczyńskiej – Gąsior i ojcem dwójki dzieci: córki Moniki i syna Krzysztofa. W latach 1990-1994 był radnym Rady Miasta Piotrkowa. Zadania te wykonywał honorowo, zrzekając się diet za udział w pracach Rady. Przez dwie kadencje od 1994 r. był członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Był członkiem zarządu Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Piotrkowskiego Towarzystwa Muzycznego, Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenia Związek Muzeów Polskich. Przez trzy kadencje jako wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego prowadził działalność wydawniczą w ramach Biblioteki Piotrkowskiej. Współorganizował kolejne edycje konkursu „Złota Wieża Trybunalska”. Wspierał działania piotrkowskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery. Utrzymywał kontakty z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piotrkowie Trybunalskim, przez co kontynuował dzieło pierwszych piotrkowskich krajoznawców i twórców piotrkowskiego Muzeum skupionych przed laty wokół Michała Rawity Witanowskiego.

Po przejściu na emeryturę, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, S. M. Gąsior nadal aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Aktywnie wspierał działania Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego i życie miasta pełniąc m.in. funkcję członka rady redakcyjnej i redaktora serii wydawniczej „Piotrków 800”. Z bogatej wiedzy historycznej wynikającej z wieloletnich zainteresowań dziejami miasta nadal korzystają regionaliści, historycy, dziennikarze i urzędnicy. Przykładem są chociażby konsultacje historyczne udzielane twórcom mappingu „800 lat Piotrkowa - Dzieje w kalejdoskopie”.

Przyznanie podczas obchodów 800-lecia Piotrkowa w 2017 r. tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego było zwieńczeniem pracy zawodowej i społecznej Marcina Gąsiora, który mimo tego, że nie mieszkał już w Piotrkowie, to nadal żywo interesował się każdą nową publikacją, wydawnictwem, czy najdrobniejsza wzmianką o trybunalskim grodzie. Do końca życia utrzymywał też kontakty z miastem, dla którego przez kilkadziesiąt lat pracował oraz ludźmi, z którymi współtworzył życie kulturalne miasta i działał na rzecz budowania lokalnej społeczności.
Stanisław Marcin Gąsior zmarł w Wieluniu 23 lutego 2021 r. gdzie pozostawał pod opieką córki. Przeżył 78 lat.

***
Galeria zdjęć
Zdjęcie nr 1 – Nekrolog
Zdjęcie nr 2 - Stanisław Marcin Gąsior
← powrót