Dzisiaj: Poniedziałek 01 marca 2021

Powrót do szkoły – wytyczne sanitarne

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =
michlk
18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Przedstawiamy szczegóły dotyczące warunków sanitarnych, które będą obowiązywały w szkole.
Wytyczne zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i są podzielone na kilka części:
- organizacja zajęć w szkole,
- higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
- gastronomia,
- postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

W przypadku organizacji zajęć w szkole to powtórzone zostały zasady dotyczące: przyprowadzania do placówki wyłącznie dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych, dezynfekcji rąk, zakładania masek oraz zachowania odpowiedniego dystansu.
Harmonogram dla każdej klasy ma być ustalany indywidualnie. Klasa ma przebywać w jednym pomieszczeniu. Wprowadzono także ogólną zasadę – każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w załączniku.

W Piotrkowie Trybunalskim we wszystkich szkołach podstawowych wrócą lekcje w trybie stacjonarnym dla dzieci z klas I-III.

Załączniki artykułu

Wytyczne (Pobrań: 96)
← powrót