Dzisiaj: Poniedziałek 01 marca 2021

Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczysz od miasta

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =
DSC_7598
Elektryczne łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, pionizatory i inny sprzęt będzie można bezpłatnie wynająć w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Placówka powstaje w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej” wspierającego osoby niepełnosprawne.
Trwają ostatnie prace organizacyjne i przygotowawcze przed otwarciem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszczącej się w budynku przy ulicy Zamkowej 5. W ramach jej funkcjonowania mieszkańcy Piotrkowa będą mieli do wynajęcia sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Wypożyczenie sprzętu będzie całkowicie bezpłatne.

Z wypożyczalni będą mogły korzystać:
– osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
– osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
– osoby lub rodziny niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
Do wypożyczenia urządzeń niezbędne będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj potrzebnego sprzętu. Wypożyczalnia ruszy w lutym.

Przypomnijmy, że na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” wydamy prawie osiem milionów złotych, z czego aż blisko 7 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Więcej o projekcie pisaliśmy TUTAJ.

Galeria zdjęć
Zdjecia od nr 1 do nr 7 - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Zamkowej 5.
← powrót