Dzisiaj: Poniedziałek 01 marca 2021

Stabilne finanse Piotrkowa

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 4 =
Link
7 + 4 =
Bez tytułu
Finanse miejskie to temat niezwykle złożony i skomplikowany. Z tego powodu, wspólnie ze skarbnik Izabelą Wroniszewską, w krótkich słowach opisujemy stan budżetu miasta.
Kryzys ekonomiczny związany z epidemicznymi obostrzeniami, zmiany w prawie ograniczające dochody, rosnące koszty funkcjonowania miast oraz niewystarczające finansowanie zadań zleconych – to najważniejsze przyczyny pogarszającej się sytuacji finansowej polskich gmin. Jak na tym tle radzi sobie Piotrków?  – Nieźle, choć sytuacja naprawdę nie jest prosta – nie ukrywa Izabela Wroniszewska, Skarbnik Miasta.

Kryzys uderza także w samorządy
Samorządowcy z całej Polski praktycznie jednym głosem zaznaczają, że ostatnie miesiące nie są dla nich łatwe. - Poprzez decyzje centralne dochodzimy do granicy możliwości finansowych – podkreślają zgodnie. Podobnie jest i w Piotrkowie.
- Mówiąc nieco kolokwialnie i obrazowo, stajemy na głowie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych finansów. Dzięki pracy wielu osób, ale i podejmowaniu trudnych - często niepopularnych - decyzji mamy stabilny budżet – podkreśla Izabela Wroniszewska.

Pogarszanie się sytuacji finansowej samorządów to temat złożony, który nawarstwia się od wielu lat. Głównym powodem jest obciążanie miejskich budżetów dodatkowymi wydatkami bez odpowiedniego pokrycia w subwencjach (w 2021 roku do samej oświaty dołożymy blisko 65 mln zł i jest to o ponad 12 mln zł więcej niż w 2020 roku – red.), niewystarczające finansowanie zadań zleconych (np. geodezja czy ewidencja ludności) oraz zmniejszanie dochodów poprzez zmiany w prawie (m.in. zmiana stawki PIT). Wiele gmin i miast miało problemy z domknięciem budżetów już na 2020 rok. Potem przyszedł koronakryzys, który dodatkowo pogorszył i tak już złą sytuację.
Ubytek w dochodach za 2020 rok (w stosunku do projektu budżetu – red.) wyniósł ponad 12 milionów złotych. To m.in. mniejsze dochody z PIT czy straty związane z ograniczeniem bądź całkowitym zawieszeniem funkcjonowania niektórych miejskich jednostek – mówi Izabela Wroniszewska i wylicza, że chodzi m.in. o mniejsze wpływy z biletów MZK, wejściówek na basen (OSiR) czy do instytucji kultury (MOK, Muzeum, Mediateka).

W tym trudnym czasie wdrożyliśmy pakiet oszczędnościowy ograniczając zakres zadań lub rezygnując z niektórych wydatków. Pozyskaliśmy też dodatkowe pieniądze w szczególności na inwestycje i projekty ekologiczne. Przełożyło się to nie tylko na utrzymanie stabilności finansowej, ale także znaczące zmniejszenie zadłużenia na koniec 2020 roku.
Największym problemem dla samorządów (oprócz powyższych) pozostaje wypracowanie tzw. nadwyżki operacyjnej, czyli nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami  bieżącymi. – Rosnące ceny energii, wskaźnik inflacji czy stały wzrost najniższej krajowej (ustalane przez rząd – red.) powodują wzrost cen usług świadczonych dla samorządów.

Chcąc utrzymać funkcjonowanie miasta na dotychczasowym wysokim poziomie musimy mocno zaciskać pasa. Szukać oszczędności, jak również pracować nad zwiększeniem dochodów – wylicza Izabela Wroniszewska.

Jakie prognozy na przyszłość?
- Niepewne – odpowiada od razu Skarbnik Miasta.
– Niepewne przede wszystkim dlatego, że mamy wiele niewiadomych, jeśli chodzi o przyszły rok. Musieliśmy stworzyć plan dochodów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy, choć tak naprawdę nikt nie jest w stanie dziś przewidzieć, jak ten rok może wyglądać. Nikt nie wie, jak dalej będzie reagować gospodarka, jakie będą dalsze obostrzenia, czy dochody zaczną rosnąć. - Opracowując budżet na ten rok opieraliśmy się na różnych wskaźnikach, ale nikt nie jest w stanie zagwarantować, że będą one adekwatne do rzeczywistości – zauważa skarbnik Wroniszewska.

Budżet na 2021 rok
Właśnie ze względu na ogrom niewiadomych opracowanie budżetu na 2021 rok było wyjątkowo ciężkie.
– Mimo wspomnianych trudności przygotowaliśmy dobry budżet, który z jednej strony zapewnia prawidłowe funkcjonowanie miasta, a z drugiej jest bardzo prorozwojowy. Ponad 80 milionów przeznaczyliśmy na wydatki majątkowe. Równocześnie, co niezwykle istotne, zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Potwierdzeniem stabilności naszych finansów jest wskaźnik obsługi długu. Zakładamy, że wyniesie on 4,88% planowanych dochodów przy limicie dla naszego miasta wynoszącym 11,30% – mówi Izabela Wroniszewska.

Budżet 2021 jest niezwykle ważny, ponieważ ma przeprowadzić Piotrków przez najtrudniejszy okres ogólnokrajowego kryzysu gospodarczego. Równocześnie jest to ostatni rok, w którym miasto będzie korzystało z dofinansowań unijnej perspektywy finansowej (2014-2020). Jest to także okres walki o środki UE z kolejnej perspektywy.
– W tym kontekście dbałość o dobry i bezpieczny budżet jest niezwykle istotna. Pieniądze europejskie nie płyną z nieba. Aby móc się o nie starać musimy nie tylko pisać bardzo dobre wnioski, ale także zadbać o niemały wkład własny – podsumowuje Izabela Wroniszewska.

← powrót