Dzisiaj: Poniedziałek 18 stycznia 2021

Uchwała de minimis, czyli wsparcie dla przedsiębiorców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
zdjęcie
Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz odroczenie lub umorzenie terminu płatności czynszu - to dwie uchwały pomocowe dla piotrkowskich przedsiębiorców, które podczas dzisiejszej sesji przyjęli piotrkowscy radni.
Ważność uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w ramach uchwały de minimis kończy się 31 grudnia 2020 r. Na dzisiejszej sesji radni przyjeli prezydencki projekt uchwały przedłużający termin jej obowiązywania o 3 kolejne lata.
- Jest to sprawdzona forma zachęty do inwestowania w naszym mieście. Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że jest to pomoc, która jest potrzebna i oczekiwana przez przedsiębiorców – mówi prezydent Krzysztof Chojniak, podkreślając, że zwolnienie z podatku od nieruchomości to jedna ze składowych tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego, który panuje w naszym mieście.

Zasady pomocy de minimis:
Przy realizacji inwestycji w wysokości co najmniej 300 tys. złotych lub utworzeniu co najmniej 5 nowych miejsc pracy zwolnienie obejmuje okres 1 roku.
Podatku od nieruchomości przez dwa lata przedsiębiorcy nie zapłacą w przypadku realizacji inwestycji o wartości co najmniej 600 tys. zł lub utworzeniu co najmniej 10 nowych miejsc pracy.
Z kolei zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 lat można uzyskać przy realizacji inwestycji o wartości co najmniej 1,5 mln zł lub utworzeniu co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

Pomocą dla przedsiębiorców są także – funkcjonujące od wielu lat – przepisy umożliwiające udzielanie ulg oraz niedochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przez miasto. Uchwałę w tej sprawie radni również przyjęli w trakcie dzisiejszej sesji.
- Chodzi np. o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie należności dotyczących np.: czynszu, najmu, dzierżawy. W przypadku gdy przedsiębiorca, z jakiś powodów, nie będzie mógł zapłacić czynszu to takie przepisy dają nam prawo do zastosowania ulg – mówi Izabela Wroniszewska wyjaśniając, że każda taka sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Przypominamy, że zwolnienia z podatku od nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonują od 2014 roku. Dotychczasowe ulgi udzielone przedsiębiorcom w ramach uchwały de minimis wyniosły łącznie ponad 2,6 mln złotych.
Warto zaznaczyć, że to nie jedyna pomoc dla przedsiębiorców. W 2020 roku przedsiębiorcy skorzystali także z tzw. „pomocy Covidowej” na mocy uchwał Rady Miasta (zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz przedłużenie terminu płatności tegoż podatku) oraz na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Łączna kwota pomocy finansowej w tym zakresie wyniosła ponad 430 tys. zł.
← powrót